Hvordan forholder klinikken sig i forhold til gravide medarbejdere og personale med kroniske sygdomme?

Sundhedsstyrelsen har udsendt en generel vejleding om håndtering af COVID- 19 for personer, som er i øget risiko. Dette gælder gravide medarbejdere og medarbejdere med kroniske sygdomme.  Som arbejdsgiver har du et ansvar for arbejdsmiljøet er sikkert, og derfor også skal iværksætte foranstaltninger, der mindsker smitterisikoen fx ved indførelse af værnemidler og ekstra god hygiejne.

Skrivelsen fra Sundhedsstyrelsen er vedhæftet.

Derudover har Sundhedssytelsen lavet en vejledning der går specifikt på gravide og kronisk syge medarbejdere (særlig risikogr.), du kan læse vejledningen her.

 

Gravide medarbejdere

Det fremgår af skrivelsen, at styrelsen IKKE anbefaler, at alle gravide ansatte pr. automatik sygemeldes eller hjemsendes.

Gravide inden graviditetsuge 28 skal håndteres som andre risikogrupper, og kan omplaceres til andre arbejdsopgaver, hvor der ikke er kontakt med patienter, der er mistænkt for smitte eller hjemmearbejde. Denne situation er ikke at sidestille med graviditetsbetinget fravær efter barselsloven.

Det anbefales, at gravide fra graviditetsuge 28 arbejder hjemmefra uden udegående funktioner fra hjemmet eller omplaceres til arbejdsopgaver, hvor de ikke har patientkontakt. Såfremt dette ikke er muligt, skal den gravide fraværsmeldes.  Medarbejderen har ret til løn, og arbejdsgiver skal søge om barselsdagpengerefusion fra Udbetaling Danmark.

Ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe i forhold til COVID-19


Det fremgår af skrivelsen, at styrelsen IKKE anbefaler, at alle ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe pr. automatik sygemeldes eller hjemsendes.

Ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe, bør dog ikke udsættes for risiko for smitte, dvs., at de ikke bør håndtere patienter, der er mistænkt for smitte med COVID-19 eller patienter, som har smitten.

Ansatte, hvor der er en stor sandsynlighed for udsættelse af smitte, skal flyttes til andre opgaver eller funktioner, som er uden oplagt smitteeksponering.

Ovenstående har for nærværende dog ikke den store betydning for almen praksis, da patienter, hvor der er mistanke om COVID-19, jo ikke skal ses i almen praksis.

Bemærk:
Hvis medarbejderens egen læge har vurderet, at det er forbundet med en sundhedsmæssig risiko for pågældende medarbejder (herunder medarbejderens graviditet) at møde på arbejde, skal denne vurdering følges. Medarbejderen vil i den situation have ret til sædvanlig løn, da fraværet må sidestilles med sygdom efter de almindelige regler om sygedagpengerefusion.

En medarbejder kan ikke give sig selv karantæne. Gør hun det, har hun ikke ret til løn, og i yderste fald kan fraværet have ansættelsesretlige konsekvenser.

 

 

Ny aftale om sygedagpengerefusion til særlige risikogrupper

Regeringen har indgået aftale om sygedagpengerefusion fra kommunen. Aftalen omfatter medarbejdere, der har øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.


Arbejdsgivere, der vælger at betale løn under fraværet, har ret til refusion fra første fraværsdag. De nye regler gælder også pårørende til personer i den særlige risikogruppe.

 

Læs mere om muligheden under Fraværsmelding og udsatte medarbejdere.

 

Sidst opdateret: 1. september 2020

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign