Hvordan forholder klinikken sig i forhold til gravide medarbejdere og personale med kroniske sygdomme?

Sundhedsstyrelsen har udsendt en generel vejleding om håndtering af COVID- 19 i sundhedsvæsenet, ældreplejen og visse dele af socialområdet. Dette gælder gravide medarbejdere og medarbejdere med kroniske sygdomme.  Som arbejdsgiver har du et ansvar for arbejdsmiljøet er sikkert, og derfor også skal iværksætte foranstaltninger, der mindsker smitterisikoen fx ved indførelse af værnemidler og ekstra god hygiejne.

Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledning for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, du kan læse vejledningen her.

Vaccinerede gravide medarbejdere

Færdigvaccinerede gravide kan gå på arbejde, som de plejer og behøver ikke blive omplaceret, når Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smitte kan overholdes. Der er dog enkelte undtagelser, fx bør færdigvaccinerede gravide fortsat ikke varetage funktioner, hvor deltagelse i pleje, omsorg eller behandling af eller tæt kontakt med personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19 udgør størstedelen af arbejdet, herunder fx på COVID-19 afsnit på sygehus.

Færdigvaccinerede gravide kan som udgangspunkt også undtages for omplacering og/eller hjemsendelse fra graviditetsuge 28+0. 

 

Ikke vaccinerede gravide medarbejdere

 Styrelsen anbefaler ikke, at alle gravide ansatte pr. automatik sygemeldes eller hjemsendes, selvom de ikke er vaccineret.

Gravide inden graviditetsuge 28 skal håndteres som andre risikogrupper, og kan omplaceres til andre arbejdsopgaver, hvor der ikke er kontakt med patienter, der er mistænkt for smitte eller hjemmearbejde. Denne situation er ikke at sidestille med graviditetsbetinget fravær efter barselsloven.

Det anbefales, at gravide fra graviditetsuge 28 arbejder hjemmefra uden udegående funktioner fra hjemmet eller omplaceres til arbejdsopgaver, hvor de ikke har patientkontakt. Såfremt dette ikke er muligt, skal den gravide fraværsmeldes.  Medarbejderen har ret til løn, og arbejdsgiver skal søge om barselsdagpengerefusion fra Udbetaling Danmark.

 

Ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe i forhold til COVID-19

Færdigvaccinerede personer i øget risiko kan gå på arbejde, som de plejer og behøver ikke blive omplaceret, når Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smitte kan overholdes. Der er dog enFærdigvaAnsatte, der tilhører en særlig risikogruppe, bør dog ikke udsættes for risiko for smitte, dvs., at de ikke bør håndtere patienter, der er mistænkt for smitte med COVID-19 eller patienter, som har smitten.

 

 

Sidst opdateret: 23. august 2021

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign