I denne udgave af PLAkaten kan du læse om:

 

Ny overenskomst mellem PLA og HK/Privat
Overenskomsten er nu godkendt, hvilket betyder, at der er indgået en ny overenskomst for perioden 1. juni 2018 til 31. maj 2021.

Overenskomsten dækker en lang række personale ansat i almen praksis. Overenskomsten dækker udover uddannede lægesekretærer, også andet klinikpersonale fx social- og sundhedsassistenter, medicinstuderende, farmakonomer m.v. Sygeplejersker og bioanalytikere har deres egen overenskomst, og er derfor ikke omfattet af overenskomsten ml. PLA og HK/Privat.

Første lønregulering sker med lønnen for oktober måned 2018. Reguleringerne udmøntes med 2,03 %. Såfremt medarbejderen har personlige løntillæg ud over den overenskomstfastsatte løn, skal disse også reguleres med 2,03 %. Næste lønregulering sker 1. oktober 2018.

Du finder de nye løntabeller på www.pla.dk.

En nyskabelse i overenskomsten er selvvalgt efteruddannelse. Der er ikke ændret i antallet af betalte efteruddannelsesdage – det er fortsat 4 betalte efteruddannelsesdage pr. overenskomstår – men det er nu muligt at aftale, at efteruddannelsesdagene enten afholdes på forskud, eller opspares, sådan at medarbejderen kan samle op til 10 efteruddannelsesdage, som hun/han kan anvende til uddannelse, som fremgår af en ”positivliste”, som organisationerne udarbejder.

Der er endvidere indført en række mindre ændringer i overenskomsten, som du kan læse mere om her.

PLA og HK/Privat er nu startet på en gennemskrivning af overenskomsten. Når vi er færdige med det, vil den nye overenskomst blive tilgængelig på www.pla.dk. 

 

Krav til DSR/Dbio overenskomsten
Forhandlingerne mellem PLA og Dansk Sygeplejeråd (DSR) / Danske Bioanalytikere (Dbio) vedrørende fornyelse af overenskomsten pr. 1. december 2018 står for døren.

PLA arbejder lige nu på, hvilke krav vi skal fremsætte overfor DSR/Dbio

Hvis du har forslag til, hvilke krav PLA kan stille til overenskomstfornyelsen, er du meget velkommen til senest den 31. oktober 2018 at fremsende disse til PLA på følgende mailadresse: pla@dadl.dk.

  

Ubrugte uddannelsesdage for sygeplejersker og bioanalytikere
Når overenskomsten med DSR/Dbio udløber den 30. november 2018, skal ubrugte uddannelsesdage gøres op. Fuldtidsansatte har ret til 4 betalte dage og deltidsansatte (under 20 timer) har ret til 2 betalte uddannelsesdage. 

PLA anbefaler derfor, at klinikpersonalet får brugt uddannelsesdagene, inden overenskomstens udløb.

Ved udløbet af overenskomsten har medarbejdere, der har været ansat i 12 måneder, og som ikke har haft adgang til at benytte sig af sine uddannelsesdage, ret til få ubrugte uddannelsesdage udbetalt.

En ikke afholdt uddannelsesdag koster et beløb svarende til gennemsnitslønnen pr. arbejdsdag. Du udregner gennemsnitslønnen pr. dag ved først at tage den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid og gange det med 52 uger (f.eks. 30 * 52 = 1.560 timer).

Så deler du de 1.560 timer med 12 måneder og får 130. Tag derefter månedslønnen og del det med 130, og så får du timelønnen, som du ganger med den gennemsnitlige arbejdstid pr. dag. 

 

Gå-hjem-møder efterår/vinter
PLA afholder gå-hjem-møder om lægens rolle som arbejdsgiver. Møderne afholdes i tidsrummet 15-19, og kan indgå i den selvvalgte efteruddannelse.

Undervisningen er et mix mellem praktiske øvelser, cases og teori. Læs mere her.

Der er få pladser tilbage til gå-hjem-møderne og det er først-til-mølle-princippet.

 

Varsling af juleferie
Hvis du ønsker, at dit personale skal afholde ferie mellem jul og nytår, skal ferien varsles med en måneds varsel til afholdelse.

Så hvis praksis har lukket den 27. december og 28. december 2018, skal dine medarbejdere senest have varslet ferie den 27. november 2018.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henveldelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign