Efter de to PLA-overenskomster indgået med henholdsvis HK/Privat og DSR/dbio er der aftalt ekstra feriefridage (6. ferieuge). Feriefridagene optjenes på nuværende tidspunkt i kalenderåret til afvikling i det efterfølgende ferieår, der (efter nugældende ferielov) starter 1. maj.

En fuldtidsansat medarbejder har ret til fem feriefridage (37 feriefridagstimer), mens der for deltidsansatte sker forholdsmæssig reduktion i antallet af feriefridagstimer. Har medarbejderen alene været ansat en del af kalenderåret 2019, er feriefridagene optjent forholdsmæssigt.

I forbindelse med overgangen til ny ferielov har overenskomstparterne drøftet, hvordan feriefridagene skal håndteres for det ferieår der starter 1. maj 2020.  Der er opnået enighed om, at de feriefridage der er optjent i kalenderåret 2019 (1. januar til 31. december) kan afholdes fra 1. maj 2020.

Det er aftalt med HK samt DSR/dbio, at der skal forhandles om, hvordan feriefridagene efter overenskomsterne skal administreres efter den 1. september 2020. Indtil der foreligger et resultat af disse forhandlinger, vil de nugældende regler i overenskomsten være gældende, hvor feriefridagene optjenes og afvikles efter princippet i den nugældende ferielov.

Læs mere om feriefridage

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign