Da overenskomsterne med DSR, dbio og HK/Privat ikke regulerer den helt særlige situation, hvor almen praksis skal vaccinere på landets plejecentre, har PLA indgået en aftale med fagforeningerne, der regulerer vilkårene for arbejde udført i forbindelse med COVID-19 vaccinationsopgaven. Aftalen dækker arbejde, der ligger ud over den allerede aftalte og planlagte arbejdstid i lægepraksis. Den aftalte honorering skal således betales udover den aftalte månedsløn.

Det er frivilligt for den enkelte medarbejder at deltage i arbejdet med at udføre COVID-19 vaccinationer uden for daglig aftalt arbejdstid. Dette aftales lokalt mellem den enkelte læge og medarbejderen.

Aftalen indebærer:

Udføres der arbejde på en søgnehelligdag, en lørdag eller en søndag, betales der en bruttotimeløn med tillæg af 100 %. Bruttotimelønnen er den overenskomstfastsatte løn + eventuelle løntillæg inklusive eget bidrag til pension, men uden tillæg af arbejdsgivers pensionsbidrag.

Udføres arbejdet på en hverdag (mandag til fredag), uden for den pågældende medarbejders normale arbejdstid, betales der frem til kl. 16 en bruttotimeløn (overenskomstfastsatte løn + eventuelle løntillæg inklusive eget bidrag til pension, men uden tillæg af arbejdsgivers pensionsbidrag) med tillæg af 50 %. 

Udføres arbejdet på en hverdag, uden for pågældende medarbejders normale arbejdstid, betales fra kl. 16 og frem den samme honorering som på søgnehelligdage, lørdage og søndage. Altså 100 %.

Ovenstående gælder både for deltids- og fuldtidsansatte medarbejdere.

Aftalen er indgået i særskilte aftaler med de tre faglige organisationer, men er i deres indhold identiske.

Du kan læse aftalerne her:

DSR

Dbio

HK/Privat 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign