En medarbejder bliver syg med Coronavirus

Bliver din medarbejder syg med Covid-19, har vedkommende ret til løn under sygdom på sædvanlig vis. I forhold til det øvrige personale må lægeklinikken følge sundhedsmyndighedernes anvisninger. 

Hvordan skal lægeklinikken forholde sig, hvis en medarbejder oplyser, at vedkommende mistænker sig for at være smittet eller syg på grund af Covid-19? 

Udviser medarbejderen symptomer på at være smittet med Covid-19, anbefaler myndighederne, at medarbejderen holder sig hjemme og lader sig teste.

Er der tale om symptomer der, under ”normale” omstændigheder, ikke ville have forhindret medarbejderen i at møde på arbejde, er det op til arbejdsgiver at beslutte om medarbejderen skal møde på arbejde, arbejde hjemmefra eller om hun skal hjemsendes. Hjemsendes hun, vil det være med fuld løn.

Hvis screeningen af medarbejderen viser, at denne ikke er syg af Covid-19, vil det afhænge af omstændighederne, om medarbejderen så skal sygemeldes på grund af anden sygdom.

Det forhold at en medarbejder har været i nær kontakt med en covid-19-smittet, er ikke i sig selv en sygdom. De fleste virksomheder vælger dog i den situation at følge myndighedernes anbefaling, og hjemsender sin medarbejder. Er medarbejderen hjemsendt af arbejdsgiver, har medarbejderen ret til almindelig løn under hjemsendelsen.

Er der tale om, at det er medarbejderens barn der er smittet med covid-19, og medarbejderen dermed er nær kontakt, er der lavet en særlig midlertidig ordning, hvor medarbejderen i stedet for løn, kan få dagpenge fra kommunen. Læs mere her: https://www.pla.dk/corona_virus/pasning_boernepasning/

Der er en udvidet adgang til sygedagpengerefusion, i den situation hvor medarbejderen er covid-19 smittet, eller hvor der er en rimelig kvalificeret antagelse om, at medarbejderen er smittet med covid-19. Læs mere her: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/3/visse-typer-af-fravaer-covid-19-giver-udvidet-ret-arbejdsgivere-refusion-selvstaendige-erhvervsdrivende-sygedagpenge/

Opdateret 16. oktober 2020

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign