Anbefalet selvisolation og sygdom

Bliver din medarbejder syg med Covid-19, har vedkommende ret til løn under sygdom på sædvanlig vis. I forhold til det øvrige personale må lægeklinikken følge sundhedsmyndighedernes anvisninger. 

Hvordan skal lægeklinikken forholde sig, hvis en medarbejder oplyser, at vedkommende mistænker sig for at være smittet eller syg på grund af Covid-19? 

Udviser medarbejderen symptomer på at være smittet med Covid-19, anbefaler myndighederne, at medarbejderen holder sig hjemme og lader sig teste.

Er der tale om symptomer der, under ”normale” omstændigheder, ikke ville have forhindret medarbejderen i at møde på arbejde, er det op til arbejdsgiver at beslutte om medarbejderen skal møde på arbejde, arbejde hjemmefra eller om hun skal hjemsendes. Hjemsendes hun, vil det være med fuld løn.

Hvis screeningen af medarbejderen viser, at denne ikke er syg af Covid-19, vil det afhænge af omstændighederne, om medarbejderen så skal sygemeldes på grund af anden sygdom.

Det forhold at en medarbejder er anbefalet selvisolation af myndighederne er ikke i sig selv en sygdom. De fleste virksomheder vælger dog i den situation at følge myndighedernes anbefaling, og hjemsender sin medarbejder. Er medarbejderen hjemsendt af arbejdsgiver, har medarbejderen ret til almindelig løn under hjemsendelsen.

Opdateret 1. juli 2021

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign