PLA og DSR har en indgået en aftale om, at såfremt lægepraksis oplever faldende patientfremmøde, og konsultationssygeplejersken har et konkret tilbud om arbejde på sygehus, så kan arbejdsgiver og medarbejder indgå en aftale om, at ansættelsesforholdet midlertidigt helt eller delvist suspenderes.

Aftalen er selvfølgelig helt frivillig, og det er op til den enkelte klinik og sygeplejerske at afgøre, om det giver mening at indgå suspensionsaftalen.

Er der ikke arbejde nok til at fylde sygeplejerskens arbejdstid ud, er fordelen for klinikken selvfølgelig, at det er en måde at spare lønudgifter på. Bliver sygeplejersken syg under sin ansættelse på sygehuset, er det arbejdsgiver uvedkommende. Men det er værd at være opmærksom på, at hvis sygeplejersken er syg, når hun genindtræder i sin stilling, så er det klinikken, der har udgiften til sygeløn.

Nyt 1. april 2020:
PLA og DSR har aftalt, at ordningen/suspensionsaftalen også kan anvendes såfremt, sygeplejersken tager ansættelse i det kommunale beredskab.
 
 
Sidst opdateret: 1. april 2020

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign