Vi får i PLA mange spørgsmål vedr. arbejdsfordeling, vi har taget nogle af spørgsmålene fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og kopieret dem ind nedenfor.

 

Arbejdstid og arbejdsdeling

 

Kan der iværksættes forskellige modeller af arbejdsfordeling for forskellige medarbejdere - fx hvor én medarbejder kan være på arbejde 3 dage om ugen, men andre er på arbejde 2 dage om ugen? (revideret)

Kan man lave arbejdsfordeling for en enkelt ansat? Og hvad hvis det kun er ejer (og vedkommende er medlem af a-kasse og dagpengeberettiget)?

Efter reglerne skal arbejdstiden være nedsat med mindst 2 hele dage. Hvordan skal "mindst" 2 dage forstås? Kan det også være 4 dage om ugen? (revideret)

Kan der iværksættes forskellige modeller af arbejdsfordeling for forskellige medarbejdere - fx hvor én medarbejder kan være på arbejde 3 dage om ugen, men andre er på arbejde 2 dage om ugen?

Kan en virksomhed nedsætte arbejdstiden for medarbejdere i en arbejdsfordeling med 100 %,dvs. sende en eller flere medarbejdere hjem på fuld tid? (revideret)    

Hvordan skal kravet om mindst 2 dage forstås i forbindelse med arbejdsfordeling af deltidsansatte?

 

Feriespørgsmål

Kan en medarbejder holde ferie/orlov samtidigt med, at der er igangsat arbejdsfordeling?

Kan en virksomhed kræve, at medarbejdere afholder deres restferie under en arbejdsfordeling?

Hvad betyder helligdage for afviklingen af en arbejdsfordeling. Fx en arbejdsfordeling med to hjemsendelsesdage og 3 arbejdsdage pr. uge. Kan arbejdsfordelingen forlænges med antallet af helligdage

 

Opsigelse

En arbejdsgiver ønsker at sende sine medarbejdere på arbejdsfordeling grundet Corona. Inden alt dette havde han planlagt at han ville fyre en bestemt medarbejder. Hvordan er han stillet, hvis han fyrer medarbejderen og sender afdelingen på arbejdsfordeling i samme omgang? Skal medarbejderen indgå i arbejdsfordelingen i sin 3 måneders opsigelsesperiode? 

En virksomhed er nødt til at afskedige sine medarbejdere. Kan det lade sig gøre at anvende arbejdsfordeling i opsigelsesperioden for at fastholde sine medarbejdere i størt muligt omfang - til situationen med COVID-19 har ændret sig? 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

For flere spørgsmål, se da Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings FAQ om arbejdsfordeling

 

Kan der iværksættes forskellige modeller af arbejdsfordeling for forskellige medarbejdere - fx hvor én medarbejder kan være på arbejde 3 dage om ugen, men andre er på arbejde 2 dage om ugen? (revideret)

Svar 01-04-20:

Der skal gælde ens vilkår for alle, der er omfattet af en given aftale om arbejdsfordeling. Der kan gælde forskellige arbejdsfordelinger for forskellige virksomhedsafdelinger eller produktionsenheder i en virksomhed. RAR kan i særlige tilfælde godkende, at en arbejdsfordeling omfatter en anden medarbejdergruppe end en virksomhed som helhed, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed i virksomheden. 

Kan man lave arbejdsfordeling for en enkelt ansat? Og hvad hvis det kun er ejer (og vedkommende er medlem af a-kasse og dagpengeberettiget)?

Svar 23-03-20:

Nej. En arbejdsfordeling skal omfatte mindst to ansatte. Ejeren af en virksomhed kan ikke indgå i en arbejdsfordeling.

 

 Efter reglerne skal arbejdstiden være nedsat med mindst 2 hele dage. Hvordan skal "mindst" 2 dage forstås? Kan det også være 4 dage om ugen? (revideret)

Svar 23-03-20:

En arbejdsfordeling, hvorunder der skal være ret til dagpenge, skal tilrettelægges således, at der inden for en periode skal være både arbejde og ledighed.

Hvis perioden er 1 uge, skal der være mindst 2 hele dage med ledighed. Det vil sige, at der skal være 2, 3 eller 4 dage med ledighed pr. uge, men ikke 5 dage pr. uge, da der så vil være tale om en hel uge, og så går man over i den anden form for tilrettelæggelse af en arbejdsfordeling, hvor arbejdstiden nedsættes med hele uger.

Ønskes der hele uger med ledighed, skal arbejdsfordelingen tilrettelægges med 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed, med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

Der henvises til § 47, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 1588 af 18. december 2018 om udbetaling af dagpenge, som ændret ved bekendtgørelse nr. 192 af 12. marts 2020.

 

Kan der iværksættes forskellige modeller af arbejdsfordeling for forskellige medarbejdere - fx hvor én medarbejder kan være på arbejde 3 dage om ugen, men andre er på arbejde 2 dage om ugen?

Svar 23-03-20:

Der skal gælde ens vilkår for alle, der er omfattet af en given aftale om arbejdsfordeling. RAR kan i særlige tilfælde godkende en fravigelse af dette krav. 

 

Kan en virksomhed nedsætte arbejdstiden for medarbejdere i en arbejdsfordeling med 100 %, dvs. sende en eller flere medarbejdere hjem på fuld tid? (revideret)

Svar 20-03-20:

Nej. I en arbejdsfordeling skal der indgå dage/uger med arbejde og dage/uger med ledighed. En arbejdsfordeling kan tilrettelægges på 2 måder: Arbejdstiden nedsættes med mindst 2 hele dage pr. uge, ELLER arbejdstiden nedsættes med hele uger. Hvis arbejdstiden nedsættes med hele uger, kan det foregå på følgende måder:

  • 1 uges arbejde/1 uges ledighed
  • 2 ugers arbejde/1 uges ledighed
  • 2 ugers arbejde/2 ugers ledighed

 

Hvordan skal kravet om mindst 2 dage forstås i forbindelse med arbejdsfordeling af deltidsansatte?

PLA har fået en række medlemshenvendelser, om hvordan man laver arbejdsfordeling for deltidsansatte. Meget af klinikpersonalet er på deltid, og har varierende arbejdsdage. På den baggrund har PLA har henvendt sig til Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering. Det har ikke været muligt at få et klart svar fra styrelsen.

Det er PLA´s vurdering, at deltidsansatte , der indgår i en arbejdsdeling,  minimum skal gå 2 hele dage ned på planlagte arbejdsdage uanset antallet af timer den pågældende dag eller veksle mellem at arbejde en hel uge, eller to hele uger, efterfulgt af en eller to ugers ledighed

 

Kan en medarbejder holde ferie/orlov samtidigt med, at der er igangsat arbejdsfordeling?

Svar 23-03-20:

Der kan holdes kollektiv ferielukning under en arbejdsfordeling. Det er en konkret vurdering, om en kollektiv ferielukning forlænger arbejdsfordelingen.

Hvis overenskomsten har taget stilling til det, følges overenskomsten.

Hvis det ikke fremgår af overenskomsten, tæller den kollektive ferielukning ikke med i arbejdsfordelingen og forlænger således arbejdsfordelingen med varigheden af den kollektive ferielukning.


Medarbejderne kan holde individuel ferie, men dette forlænger ikke perioden med arbejdsfordeling. Orlov har ingen indflydelse på en arbejdsfordeling. 

 

Kan en virksomhed kræve, at medarbejdere afholder deres restferie under en arbejdsfordeling?

Svar 19-03-20:

Nej, en virksomhed kan ikke iht. lovgivningen kræve, at medarbejdere afholder restferie under en arbejdsfordeling. Men der kan holdes kollektiv ferielukning under en arbejdsfordeling. Det er en konkret vurdering, om en kollektiv ferielukning forlænger arbejdsfordelingen. Hvis overenskomsten har taget stilling til det, følges overenskomsten. Hvis det ikke fremgår af overenskomsten, tæller den kollektive ferielukning ikke med i arbejdsfordelingen og forlænger derfor arbejdsfordelingen med varigheden af den kollektive ferielukning. Medarbejderne kan også godt holde individuel ferie, men det forlænger ikke perioden med arbejdsfordeling og medarbejderen bruger også i sin ferie af dagpengeperioden.

 

Hvad betyder helligdage for afviklingen af en arbejdsfordeling. Fx en arbejdsfordeling med to hjemsendelsesdage og 3 arbejdsdage pr. uge. Kan arbejdsfordelingen forlænges med antallet af helligdage

Svar 24-03-20:

En anmeldt eller godkendt arbejdsfordeling skal afvikles i overensstemmelse med anmeldelsen eller godkendelsen. Hvis der under afviklingen af en arbejdsfordeling forekommer søgnehelligdage (fx påskedagene), skal virksomheden og de ansatte, der efter arbejdsfordeling skulle arbejde de pågældende dage, forholde sig på samme måde, som hvis det havde være en periode uden arbejdsfordeling.

Det betyder fx, at en medarbejder, som er ansat på en virksomhed, hvor der ikke arbejdes på søgnehelligdage, og som i henhold til en arbejdsfordeling skal arbejde onsdag, torsdag og fredag hver uge, i påskeugen vil være ledig mandag og tirsdag (jf. arbejdsfordelingen), være i arbejde onsdag (jf. arbejdsfordelingen) og have fri torsdag og fredag (som følge af søgnehelligdagene).

En arbejdsfordeling skal tilrettelægges i hele uger, og kan ikke forlænges med enkelte dage. Hvis en arbejdsfordeling ønskes forlænget, skal den forlænges med hele uger, og forlængelsen skal anmeldes til jobcenteret eller godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, hvis længden af den samlede arbejdsfordeling varer ud over 13 uger.

 

En arbejdsgiver ønsker at sende sine medarbejdere på arbejdsfordeling grundet Corona. Inden alt dette havde han planlagt at han ville fyre en bestemt medarbejder. Hvordan er han stillet, hvis han fyrer medarbejderen og sender afdelingen på arbejdsfordeling i samme omgang? Skal medarbejderen indgå i arbejdsfordelingen i sin 3 måneders opsigelsesperiode? 

Svar 23-03-20:

Hvis afskedigelsen er varslet, før arbejdsfordelingen begynder, vil en fratrædelse under arbejdsfordelingen ikke medføre, at arbejdsfordelingsaftalen bortfalder.

Den afskedigede medarbejder skal indgå i arbejdsfordelingen på samme måde som de øvrige ansatte, indtil pågældende fratræder. Det samme gælder, hvis en medarbejder efter egen opsigelse fratræder under arbejdsfordelingen.

Hvis afskedigelsen varsles, samtidig med at arbejdsfordelingen begynder eller under arbejdsfordelingen, bortfalder eller ophører arbejdsfordelingsaftalen.

 

En virksomhed er nødt til at afskedige sine medarbejdere. Kan det lade sig gøre at anvende arbejdsfordeling i opsigelsesperioden for at fastholde sine medarbejdere i størt muligt omfang - til situationen med COVID-19 har ændret sig? 

Svar 23-03-20:

Formålet med en arbejdsfordeling er at undgå afskedigelser. Hvis de medarbejdere, der skal omfattes af arbejdsfordelingen, allerede er afskediget, opfylder arbejdsfordelingen ikke formålet og vil ikke kunne etableres.

  

For flere spørgsmål, se da Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings FAQ om arbejdsfordeling her

 

Sidst opdateret: 3. april 2020

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign