Kan arbejdsfordeling være et alternativ til opsigelser?

Vær opmærksom på, at hvis der etableres arbejdsfordeling, vil det ikke være muligt at indgå i lønkompensationsordningen

Skal fagforeningen godkende en aftale om arbejdsfordeling?

 

Skal fagforeningen godkende en aftale om arbejdsfordeling?

Da PLA’s overenskomster ikke indeholder aftaler om arbejdsfordeling, mener nogle fagforeninger, at en sådan aftale først kan indgås, når pågældende fagforening har godkendt denne. Dette er et uafklaret arbejdsretlige spørgsmål. 

Kontakt PLA for nærmere rådgivning ved etablering af arbejdsfordeling. 
 

Kan arbejdsfordeling være et alternativ til opsigelser?

Ja, som alternativ til opsigelser kan lægepraksis overveje at etablere arbejdsfordeling, hvorefter medarbejderne ikke er fuldt beskæftigede, men arbejder nogle dage med løn fra klinikken, mens de går ledige de andre dage. Medarbejdere, som er medlem af en A-kasse, får supplerende dagpenge for de dage, de er ledige. 

Regeringen har netop besluttet at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigere kan tilpasse sig den aktuelle situation. Ordningen omfatter også deltidsansatte dvs. man kan godt aftale, at en deltidsansat på 30 timer går 10 timer ned i tid. Medarbejderen vil modtage dagpenge for de 10 timer. 

Arbejdsfordeling kan efter de nye regler igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret. Du finder link til den relevante blanket i bunden af siden. Du skal også medsende frigørelsesattest for medarbejderne, således at formalia er opfyldt. Imidertid er også den aktive beskæftigelsesindsats suspenderet indtil videre, hvilket betyder at medarbejderne ikke aktivt skal ud og søge arbejde i den periode hvor de er på arbejdsfordeling.

Der kan også skiftes mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det indebærer, at ordningen bliver mere smidigt, så tilpasninger kan ske hurtigere. 

PLA overenskomsterne indeholder ikke aftaler om arbejdsfordeling. Her skal lægepraksis indgå en kollektiv aftale med alle de ansatte. 

Arbejdsfordeling har til formål at give mulighed for at tilpasse arbejdstiden i en situation, hvor arbejdspladsen er ramt af kortvarig arbejdsmangel og dermed undgå opsigelser. Arbejdsfordeling kan i udgangspunktet etableres i en begrænset periode på maksimalt 13 uger. 

Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller med 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed  For deltidsansatte er kravet minimum 1 hel dag ned i tid pr.uge. Fordelingen kan dog også være tilrettelagt med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed. 

Regeringen har fremsat lovforslag den 24. marts 2020 om, at der ved arbejdsfordeling etableret efter lovens ikrafttrædelse og frem til og med 31. maj 2020 ikke skal betales G-dage til medarbejderne. Loven er endnu ikke vedtaget.

Vær opmærksom på, at hvis der etableres arbejdsfordeling, vil det ikke være muligt at indgå i lønkompensationsordningen

Du kan læse mere om arbejdsfordeling her 

Se Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings FAQ om arbejdsfordeling her

Blanket til anmeldelse/godkendelse af arbejdsfordeling til Jobcenter

Kontakt PLA for yderligere omkring den praktiske gennemførelse.

 

Sidst opdateret: 26. marts 2020

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henveldelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign