Skal fagforeningen godkende en aftale om arbejdsfordeling?

Kan arbejdsfordeling være et alternativ til opsigelser?

Vær opmærksom på, at hvis der etableres arbejdsfordeling, vil det ikke være muligt at indgå i lønkompensationsordningen

 

Skal fagforeningen godkende en aftale om arbejdsfordeling?

Da PLA’s overenskomster ikke indeholder aftaler om arbejdsfordeling, mener nogle fagforeninger, at en sådan aftale først kan indgås, når pågældende fagforening har godkendt denne. Dette er et uafklaret arbejdsretligt spørgsmål. PLA og HK/PRIVAT har bedt en faglig voldgift om at tage stilling til spørgsmålet. 

Kontakt PLA for nærmere rådgivning ved etablering af arbejdsfordeling. 
 

Kan arbejdsfordeling være et alternativ til opsigelser?

Ja, som alternativ til opsigelser kan lægepraksis overveje at etablere arbejdsfordeling, hvorefter medarbejderne ikke er fuldt beskæftigede, men arbejder nogle dage med løn fra klinikken, mens de går ledige de andre dage. Medarbejdere, som er medlem af en A-kasse, får supplerende dagpenge for de dage, de er ledige. 

Der er flere muligheder for nedsættelse af arbejdstiden: 

  • Arbejdstiden bliver nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge.
  • Arbejdstiden kan veksle mellem 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uge med fuld ledighed.
  • Arbejdstiden kan veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
  • Arbejdstiden kan veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

Der kan ikke anvendes en anden fordeling, end hvad der følger af ovenstående.

Der skal gælde ens vilkår for de medarbejdere, der er omfattet af aftalen. Kontakt jobcenteret for nærmere rådgivning, hvis du har ansatte, ansat på forskellige vilkår.

Arbejdsfordeling har til formål at give mulighed for at tilpasse arbejdstiden i en situation, hvor arbejdspladsen er ramt af kortvarig arbejdsmangel og dermed undgå opsigelser. Arbejdsfordeling kan i udgangspunktet etableres i en begrænset periode på maksimalt 13 uger.  

Arbejdsfordeling kan efter de nye regler igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret. Du finder link til den relevante blanket i bunden af siden. Du skal også medsende frigørelsesattest for medarbejderne, således at formalia er opfyldt. Imidertid er den aktive beskæftigelsesindsats suspenderet indtil videre, hvilket betyder at medarbejderne ikke aktivt skal ud og søge arbejde i den periode, hvor de er på arbejdsfordeling.

Der kan også skiftes mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det indebærer, at ordningen bliver mere smidigt, så tilpasninger kan ske hurtigere. 

PLA overenskomsterne indeholder ikke aftaler om arbejdsfordeling. Her skal lægepraksis indgå en kollektiv aftale med alle de ansatte.  

Der er vedtaget en midlertidig lovændring den 26. marts 2020, der betyder, at der ved arbejdsfordeling etableret i perioden 26. marts 2020 - 31. maj 2020 ikke skal betales G-dage til medarbejderne.

Vær opmærksom på, at hvis der etableres arbejdsfordeling, vil det ikke være muligt at indgå i lønkompensationsordningen

Du kan læse mere om arbejdsfordeling her 

Se Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings FAQ om arbejdsfordeling her

Blanket til anmeldelse/godkendelse af arbejdsfordeling til Jobcenter

Kontakt PLA for yderligere omkring den praktiske gennemførelse.

 

Sidst opdateret: 3. april 2020

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign