Midlertidig arbejdsfordeling 

Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning gør det muligt at etablere arbejdsfordeling for alle medarbejdere i op til fire måneder. Ordningen løber til udgangen af 2021. Ordningen er beskrevet i trepartsaftalen, som du kan finde her.

Iværksættelsen af den nye midlertidige arbejdsfordeling skal være sagligt begrundet i lighed med iværksættelsen af arbejdsfordelinger i dag. Der er tale om en supplerende ordning, der kører sideløbende med den eksisterende arbejdsfordelingsordning. En ophørt arbejdsfordeling efter den eksisterende ordning er ikke en hindring for en arbejdsfordeling efter den nye midlertidige ordning.  

Ordningen er gjort mere fleksibel i forhold til de nugældende regler om arbejdsfordeling (se nedenfor), og gør det muligt at aftale at tid med ledighed under arbejdsfordelingen skal udgøre mindst 20 % i gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid og maksimalt 80 %. Ordningen giver alene mulighed for at erstatte arbejdstid med ledighed. Ordningen kan ikke anvendes til at ændre på arbejdstidens placering.  

Den nye ordning om midlertidig arbejdsfordeling indebærer, at alle private virksomheder får ret til at etablere arbejdsfordeling. Virksomheder der vil gøre brug af ordningen, skal informere og høre deres medarbejdere herom. Ønsker en medarbejder ikke at indtræde i ordningen, må virksomheden beslutte, om medarbejderen skal afskediges. 

Etableres ordningen, skal arbejdsgiver betale et beløb svarende til 3 G-dage (dagpengesatsen) om måneden pr. medarbejder i ordningen. Disse udbetales direkte til medarbejderen, som for de pågældende dage ikke skal have dagpenge

Du kan læse mere om arbejdsfordeling her 

Se Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings FAQ om arbejdsfordeling her

Blanket til anmeldelse/godkendelse af arbejdsfordeling til Jobcenter

Kontakt PLA for yderligere rådgivning om den midlertidige arbejdsfordelingsordning.

 

Sidst opdateret: 27. november 2020

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign