Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Virksomheder på tværs af brancher kan få midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og uopsigelige faste udgifter i en periode, hvor virksomheden oplever stor omsætningsnedgang.

Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen (mere end 40 pct.) På Erhvervsministeriets hjemmeside er samlet en række spørgsmål og svar om ordningen

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige

Ordningens målgruppe er selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af COVID19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 pct. Det er samtidig en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode. 

Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere). 

Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr. Kompensationen er skattepligtig.

Erhvervsministeriet har samlet en række spørgsmål og svar om ordningen

Du kan danne dig et overblik over alle de ordninger, der er gennemført, på www.virksomhedsguiden.dk

Sidst opdateret: 20. marts 2020

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign