Medarbejderen kan ikke komme hjem fra sin ferie som følge af Coronavirus?

Har medarbejderen ret til løn, når denne skal blive hjemme efter at have været udrejst fra et af de særlige risikoområder i udlandet?

Hvad gælder, hvis medarbejderen ønsker at rejse på ferie til et af de særlige risikoområder?

 

Medarbejderen kan ikke komme hjem fra sin ferie som følge af Coronavirus?

Når medarbejderen er udrejst af private årsager, rejser vedkommende på egen risiko. 

Medarbejderen skal derfor ikke have løn under sit forlængede fravær, medmindre vedkommende aftaler med klinikken at forlænge sin ferie og i øvrigt har ret til løn under ferien. Derudover er det selvfølgelig også muligt at aftale afholdelse af feriefridage eller afspadsering.   

Hvis medarbejderen er blevet syg i udlandet, er indlagt eller hindret på grund af smittebærerisiko, er det almindeligt sygefravær. Situationen vil være omfattet af de almindelige regler om afbrudt ferie ved sygdom. 

Har medarbejderen ret til løn, når denne skal blive hjemme efter at have været udrejst fra et af de særlige risikoområder i udlandet?

PLA, og en række andre arbejdsgiverforeninger, mener de pågældende medarbejdere skal behandles, som var de syge. Medarbejderen skal derfor have almindelig sygeløn (= almindelig løn). Hvis det giver mening, kan det aftales, at medarbejderen arbejder hjemmefra. I den situation vil der ikke være tale om sygeløn, men almindelig løn. 

Hvis medarbejderen er rejst ud i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning, vil der dog ikke være krav på løn. Se nedenfor.  

Hvad gælder, hvis medarbejderen ønsker at rejse på ferie til et af de særlige risikoområder?

Arbejdsgiver kan ikke forbyde medarbejderen i at tage af sted. Men fastholder medarbejderen rejsen, og dermed efterfølgende må i karantæne, vil denne hjemsendelse være uden løn fra arbejdsgiver. Efter omstændighederne vil der også kunne være tale om ulovligt fravær, som kan sanktioneres ansættelsesretligt. 

Bliver medarbejderen under rejsen smittet med Coronavirus, og må sygemeldes, vil dette fravær anses for at være selvforskyldt, og der vil ikke være ret til sygeløn. 

Selvom det kan synes overflødigt, anbefaler PLA at dette indskærpes skriftligt overfor medarbejderen.

Sidst opdateret: 18. marts 2020

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henveldelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign