Rejser / Udlandsrejser

Hvad gælder hvis medarbejderen ønsker at rejse på ferie til udlandet?

Påtænker dine medarbejdere at holde ferie i udlandet, skal de gøre sig bekendt med Udenrigsministeriets rejsevejledninger samt myndighedernes anbefalinger. Disse kan ændre sig, og derfor skal medarbejderne løbende holde sig opdateret om, hvad der gælder på tidspunktet for afrejsen.

Udenrigsministeriets rejsevejledning kan findes her 

Både lægeklinikkerne og medarbejderne anbefales løbende at holde sig ajour med rejsevejledningen. 

”Åbne” eller ”karantænelande”

Hvorvidt medarbejderen kan rejse, afhænger af om landet er ”åbent” eller er et ”karantæneland”. Dette afhænger af smittetrykket i det pågældende land. 

Et ”åbent” land betyder, at den rejsende skal være opmærksom på sin personlige sikkerhed og holde sig opdateret. Disse markeres med gult.

Statens Serum Institut udarbejder løbende oplysninger om, hvilke lande der aktuelt overholder kriterierne vedrørende COVID-19-smitte og dermed som udgangspunkt kategoriseres som ”åbne” og hvilke lande der klassificeres som ”karantænelande”. Se SSI vejledning her 

Myndighederne opdaterer løbende deres rejsevejledning, herunder hvordan medarbejderen skal forholde sig ved hjemkomst fra et ”gult” land og fra ”orange” (eller ”røde”) lande.

Opfordrer myndighederne til selvisolation, vil virksomheden som udgangspunkt være berettiget til at nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i op til 14 dage efter medarbejderens hjemkomst.

De op til 14 dages selvisolation vil i så fald være uden løn, medmindre det aftales, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, eller medarbejderen kan afvikle yderligere ferie, feriefridage, afspadsering mv.

Hvis medarbejderen bliver smittet og syg med Coronavirus under en ferierejse til et ”orange” (eller ”rødt”) land, vil der som udgangspunkt være tale om selvforskyldt sygdom, hvorfor medarbejderen ikke har krav på sygeløn under sygefraværet.

Efter en konkret vurdering af omstændighederne vil medarbejderens fravær eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt i form af opsigelse eller bortvisning. Kontakt PLA, hvis en sådan situation opstår.

Hvis landet skifter farve fra ”gult” til ”orange” under ferien
Udenrigsministeriet har oplyst, at danskere kan blive i det pågældende land, indtil ferien er slut, selvom rejsevejledningen ændres fra ”gul” til ”orange” under ferien.

Opfordringen til at blive hjemme i op til 14 dage efter hjemkomst vil ikke være gældende, men man opfordres til at lade sig teste ved hjemkomst. Danskere, der opholder sig i en region, hvor smitteniveauet stiger markant, opfordres tilsvarende til at lade sig teste ved hjemkomst – også selvom selve landet ikke har skiftet farve.

På baggrund af Udenrigsministeriets anbefalinger vil klinikken i denne situation, ikke kunne nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i 14 dage efter medarbejderens hjemkomst, men efter omstændighederne kan der stilles krav om selvisolation, indtil resultatet af en eller flere tests foreligger. Dette vil i givet fald være med løn til medarbejderen.

PLA anbefaler, at klinikken skriftligt meddeler sine medarbejdere, hvilke retningslinjer der gælder for ferierejser denne sommer. Dette bør ske før medarbejderen påbegynder en ferie i udlandet. Du kan se et forslag til en skrivelse her.

 

Sidst opdateret: 1. september 2020 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign