Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationordning for fyringstruede private lønmodtagere. Loven blev vedtaget den 24. marts 2020 og er efterfølgende blevet tilpasset af flere omgang for at gøre ordningen mere fleksibel. Læs mere her 

En række lægeklinikker oplever for tiden, at patienterne udebliver. Der er derfor ikke arbejdsopgaver nok til hverken lægerne selv eller deres personale med faldende omsætning til følge. 

Hvorvidt lønkompensationordningen kan være en løsning på problemet, er en konkret vurdering ude i den enkelte lægepraksis. 

Nedenfor finder du oplysninger om ordningen og nogle af de overvejelser, du bør gøre dig, hvis du overvejer at benytte lønkompensationsordningen.

Her finde du skabelon til hjemsendelsesskrivelse til medarbejderne.

Ordningen i hovedtræk:

Aftalen gælder lønmodtagere på alle private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19, og derfor står overfor at skulle opsige mindst 30 % af medarbejderne.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 29. august 2020.

 • De private virksomheder betaler fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden.
 • De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i lønkompensationsperioden.
 • Det er muligt for virksomheden at træde ud af ordningen og bede medarbejderne møde på arbejde igen, hvis der bliver behov for arbejdskraften før end forventet.
 • Det er muligt for virksomheden at træde ud af ordningen, hvis virksomheden ser sig nødsaget til at foretage afskedigelser på et senere tidspunkt. Man vil ikke miste den lønkompensation staten allerede har givet.
 • Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til  perioden 9. marts 2020 - 8. juli 2020, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt op til fem dage i tilknytning til lønkompensationsperioden. Der anvendes fem dages ferie og/eller afspadsering, hvis medarbejderen er hjemsendt i tre måneder og forholdsmæssigt, hvis hjemsendelsen er kortere. En medarbejder der fx er hjemsendt i to måneder, skal derfor anvende 2/3 af fem dage
 • Lønmodtagere der er hjemsendt i perioden 9. juli 2020 - 29. august 2020 skal afholde 3 uger ferie, hvis der er optjent ferie efter ferieloven.
 • Hvis medarbejderen ikke har ferie eller afspadsering svarende til op til fem dage, skal der afholdes op til fem dages tjenestefri uden løn eller anvendes op til fem dage fra det nye ferieår. Når de op til fem dage er afholdt, kan der ikke pålægges yderligere ferie, mens man modtager lønkompensation, heller ikke når det nye ferieår begynder 1. maj 2020.
 • Virksomhederne modtager ikke lønkompensation for de op til fem dage, hvor medarbejderen holder ferie, afspadsering eller tjenestefri uden løn.

Sådan kompenseres virksomhederne:   

 • Den statslige lønkompensation til månedslønnede udgør 75 % af den samlede lønudgift til de hjemsendte medarbejdere, dog maksimalt kr. 30.000 pr. måned pr. fuldtidsansat (og forholdsmæssigt for deltidsansatte). Svarende til maksimalt kr. 187,11 i timen.

 • For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 %, dog maksimalt kr. 30.000 pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat (og forholdsmæssigt for deltidsansatte).
 • Virksomhederne kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder.

 Dokumentationskrav:  

 • Lønkompensationen vil blive udbetalt på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers ville skulle have været afskediget som følge af COVID-19-situationen.

 • Medarbejderne skal i ansøgningen og den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer.
 • Virksomheden skal angive og begrunde for hvilken periode de forventer mangel på arbejdsopgaver, i perioden fra den 9. marts 2020 til 29. august 2020.
 • Virksomheden skal med revisorbistand efterfølgende dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Medarbejderen skal være ansat før den 9. marts 2020. I dokumentationen skal blandt indgå attestation på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt fra den eventuelle faglige repræsentant på virksomheden.

PLA anbefaler, at du får bistand fra din revisor, før du ansøger. Revisor bør altid være inde over, hvis du ønsker at etablere en hjemsendelse med genindkaldelse (rotation).

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen.

Der kan findes mere detaljerede oplysninger og spørgsmål/svar om anvendelse af ordningen på Virksomhedsguiden.dk 

Siden er opdateret den 8. juli 2020

Hvor ansøger jeg om lønkompensation?

Du ansøger om lønkompensation på virksomhedguiden.dk 

Praktiske spørgsmål om lønkompensation?

Kontakt Erhvervsstyrelsens COVID-19-Hotlinen på 72 20 00 34

Hotlinen er åben: Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / Fredag kl. 9.00-15.00

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign