Ordningen i hovedtræk:

Aftalen gælder lønmodtagere på alle private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19, og derfor står overfor at skulle opsige mindst 30 % af medarbejderne.

Den midlertidige kompensationsordning gælder indtil 7. marts 2021.

 • De private virksomheder betaler fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden.
 • De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i lønkompensationsperioden.
 • Det er muligt for virksomheden at træde ud af ordningen og bede medarbejderne møde på arbejde igen, hvis der bliver behov for arbejdskraften før end forventet.
 • Det er muligt for virksomheden at træde ud af ordningen, hvis virksomheden ser sig nødsaget til at foretage afskedigelser på et senere tidspunkt. Man vil ikke miste den lønkompensation staten allerede har givet.
 • Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til i perioden 18. januar 2021- 9. marts 2021 skal anvende 1 dags ferie og/eller afspadsering i lønkompensationsperioden. 
 • Virksomhederne modtager ikke lønkompensation for den dag, hvor medarbejderen holder ferie eller afspadsering.

Sådan kompenseres virksomhederne:   

 • Den statslige lønkompensation til månedslønnede udgør 75 % af den samlede lønudgift til de hjemsendte medarbejdere, dog maksimalt kr. 30.000 pr. måned pr. fuldtidsansat (og forholdsmæssigt for deltidsansatte). Svarende til maksimalt kr. 187,11 i timen.
 • For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 %, dog maksimalt kr. 30.000 pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat (og forholdsmæssigt for deltidsansatte).

 Dokumentationskrav:  

 • Lønkompensationen vil blive udbetalt på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers ville skulle have været afskediget som følge af COVID-19-situationen.
 • Medarbejderne skal i ansøgningen og den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer.
 • Virksomheden skal angive og begrunde for hvilken periode de forventer mangel på arbejdsopgaver.
 • Virksomheden skal med revisorbistand efterfølgende dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode.

PLA anbefaler, at du får bistand fra din revisor, før du ansøger. Revisor bør altid være inde over, hvis du ønsker at etablere en hjemsendelse med genindkaldelse (rotation).

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen.

Der kan findes mere detaljerede oplysninger og spørgsmål/svar om anvendelse af ordningen på Virksomhedsguiden.dk 

Siden er opdateret den 17. februar 2021

Hvor ansøger jeg om lønkompensation?

Du ansøger om lønkompensation på virksomhedguiden.dk 

Praktiske spørgsmål om lønkompensation?

Kontakt Erhvervsstyrelsens COVID-19-Hotlinen på 72 20 00 34

Hotlinen er åben: Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / Fredag kl. 9.00-15.00

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign