Kort om det ansættelsesretlige grundlag

Coronavirus og smittefare for Corona skal som udgangspunkt behandles som anden sygdom i forbindelse med ansættelse. P.t. ser vi dog nogle atypiske situationer, hvor det ikke vides, om medarbejderen er smittet med Coronavirus, eller alene er i risiko for at være blevet smittet. Ansættelsesretligt har vi ikke noget fortilfælde, men de fleste arbejdsgiverforeninger, herunder PLA, vurderer, at såfremt myndigheder eller sundhedsfagligt personale finder, at en person skal i karantæne, vil dette fravær ansættelsesretligt blive sidestillet med sygdom, og der skal betales almindelig løn til medarbejderen. Der skal dog være tale om en anbefaling, der kan dokumenteres skriftligt, f.eks. med en lægeerklæring. 

Hvis medarbejderen ikke er syg, men alene er i forebyggende hjemmekarantæne, og er det muligt for medarbejderen at arbejde hjemmefra, kan dette aftales. 

Sundhedsstyrelsen har den 3. marts meddelt, at den kræver, at alt personale på sundheds- og ældreområdet, som har direkte kontakt til borgere og patienter, skal blive hjemme i to uger, hvis de kommer fra risikoområder i udlandet. Dette gælder således også lægeklinikkens medarbejdere. I den situation er udgangspunktet, at der skal gives almindelig løn til medarbejderen.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign