Kort om det ansættelsesretlige grundlag

Coronavirus og smittefare for Corona skal som udgangspunkt behandles som anden sygdom i forbindelse med ansættelse. P.t. ser vi dog nogle atypiske situationer, hvor det ikke vides, om medarbejderen er smittet med Coronavirus, eller alene er i risiko for at være blevet smittet. Ansættelsesretligt har vi ikke noget fortilfælde, men de fleste arbejdsgiverforeninger, herunder PLA, vurderer, at såfremt myndigheder eller sundhedsfagligt personale finder, at en person skal i karantæne, vil dette fravær ansættelsesretligt blive sidestillet med sygdom, og der skal betales almindelig løn til medarbejderen. Der skal dog være tale om en anbefaling, der kan dokumenteres skriftligt, f.eks. med en lægeerklæring.

Hvis medarbejderen ikke er syg, men alene er i forebyggende hjemmekarantæne, og er det muligt for medarbejderen at arbejde hjemmefra, kan dette aftales.

Sundhedsstyrelsen har den 3. marts meddelt, at den kræver, at alt personale på sundheds- og ældreområdet, som har direkte kontakt til borgere og patienter, skal blive hjemme i to uger, hvis de kommer fra risikoområder i udlandet. Dette gælder således også lægeklinikkens medarbejdere. I den situation er udgangspunktet, at der skal gives almindelig løn til medarbejderen.

Rejser medarbejderne ud i strid med rejsevejledningen fra Udenrigsministeriet, og kommer de derfor i karantæne og/eller bliver syge som følge af Coronavirus, betragtes det som selvforskyldt sygdom. Ved selvforskyldt sygdom er der ikke ret til løn fra arbejdsgiver. PLA anbefaler, at man allerede inden medarbejderens afrejse gør opmærksom på, at den efterfølgende karantæne vil være uden løn, så man undgår diskussionen efterfølgende.

Der vil alene være tale om selvforskyldt sygdom, hvis afrejsen er sket, eller sker, efter, at udenrigsministeriet har opdateret rejsevejledningen til at fraråde unødvendige rejser i området. Der kan således være tilfælde, hvor medarbejderen rejser i så nær tidsmæssig sammenhæng med Udenrigsministeriets opdatering, at medarbejderen ikke vidste eller burde have vidst, at indrejse til det pågældende rejsemål blev frarådet på afrejsetidspunktet. I den situation vil medarbejderen have ret til almindelig løn under sin karantæne eller sygdom (såfremt vedkommende er smittet med Coronavirus). 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henveldelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign