Medarbejderes selvisolation i forbindelse med ferie

Medarbejderes selvisolation i forbindelse med ferie

Medarbejderen bliver syg under ferie?

Hvordan skal lægeklinikken forholde sig, hvis en medarbejder ikke kan komme på ferie på grund af Coronavirus?

 Medarbejderes selvisolation i forbindelse med ferie

Hvilke regler gælder, hvis en medarbejder på grund af nærkontakt til en person smittet med covid-19 skal gå i selvisolation efter myndighedernes anbefaling?

Reglerne på området er ikke klare, men Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som administrerer ferieloven, er af den opfattelse, at situationen skal sidestilles med sygdom. En række arbejdsgiverforeninger har meddelt, at de ikke er enige i dette.

PLA anbefaler, at man kontakter os, hvis man skulle komme i den situation, hvor en medarbejder i forbindelse med sin ferie går i selvisolation. Umiddelbart er der meget, der taler for at sidestille situationen med sygdom hos medarbejderen.

Det betyder, at hvis medarbejderen går i isolation forud for feriens påbegyndelse er der tale om en feriehindring og medarbejderen kan derfor ikke påbegynde ferie. Hvorvidt medarbejderen efter endt isolation ønsker at afholde resten af ferien eller genoptage arbejdet, er op til medarbejderen.

Hvis medarbejderen først går i isolation efter ferien er påbegyndt, afbrydes ferien ikke automatisk og medarbejderen afvikler altså som udgangspunkt fortsat ferie. Der gælder dog særlige regler om erstatningsferie, hvor medarbejderen på første sygedag i ferien meddeler, at vedkommende ønsker at gøre brug af denne ret. Får du en sådan henvendelse fra en medarbejder på ferie, bør du kontakte PLA for nærmere rådgivning.

Husk at ferien påbegyndes ved arbejdstidens begyndelse på den første feriedag. Hvis medarbejderen holder ferie i hele uger, starten ferien altså typisk mandag morgen og ikke fredag eftermiddag ved arbejdstids ophør.

 

Medarbejderen bliver syg under ferie?

Bliver medarbejderen syg under en ferie og ikke kan genoptage arbejdet efter feriens afslutning, vil medarbejderen som udgangspunkt skulle have løn under sygdom på sædvanlig vis. Dog kan der være tale om selvforskyldt sygdom, hvor medarbejderen ikke har krav på løn, hvis medarbejderen på forhånd kendte smitterisikoen og til trods for dette - og i strid med myndighedernes anbefalinger - rejste til et område med smitterisiko. 

Der er tale om en konkret vurdering, om medarbejderen er selvforskyldt syg. Kommer du i denne situation, anbefaler vi, at du kontakter PLA for rådgivning. 

Hvordan skal lægeklinikken forholde sig, hvis en medarbejder ikke kan komme på ferie på grund af Coronavirus?

Den ferie, som er aftalt eller fastsat for din medarbejder, ændres ikke, medmindre du og medarbejderen indgår aftale om, at ferien ikke holdes alligevel eller flyttes. 

Sidst opdateret: 5. juli 2021

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign