Kan vi inddrage en medarbejders planlagte ferie?

Medarbejderen bliver syg under ferie?

Hvordan skal lægeklinikken forholde sig, hvis en medarbejder ikke kan komme på ferie på grund af Coronavirus?

Hvad sker det, hvis min medarbejder efter myndighedernes anbefaling skal i karantæne forud for planlagt ferie?

 

Kan vi inddrage en medarbejders planlagte ferie?

Som udgangspunkt kan man ikke inddrage en allerede fastlagt ferie. 

Får du i den kommende tid brug for at få en medarbejder på arbejde, der ellers skulle have holdt ferie, anbefaler PLA, at du går i dialog med medarbejderen og forsøger at lave en aftale om, at medarbejderne kommer på arbejde mod til gengæld at få ferien udskudt til afholdelse på et senere tidspunkt. 

Hvis medarbejderen ikke frivilligt vil udskyde sin ferie, har du som arbejdsgiver mulighed for at inddrage ferie hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Det er uafklaret, hvor meget der skal til, før der er tale om en så væsentlig og upåregnelig situation, at man kan inddrage ferie. Det er PLA’s vurdering, at såfremt en større del af lægepraksisser i Danmark lukker ned og hvis det medfører så stort pres på de åbne lægepraksisser, at de akutte patienter ikke kan håndteres på forsvarlig vis uden at kalde personale ind, der ellers skulle holde ferie, er det muligt at inddrage fastlagt ferie. Det er PLA’s vurdering, at relevante alternativer skal have været afsøgt, fx muligheden for at øvrigt personale kan øge arbejdstiden og lignende. 

Man skal som arbejdsgiver være opmærksom på, at medarbejderen skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen (fx udgifter til en bestilt og betalt rejse som ikke allerede var aflyst). 

Det er vigtigt at holde sig for øje at allerede begyndt ferie ikke kan kræves afbrudt. 

Medarbejderen bliver syg under ferie?

Bliver medarbejderen syg under en ferie og ikke kan genoptage arbejdet efter feriens afslutning, vil medarbejderen som udgangspunkt skulle have løn under sygdom på sædvanlig vis. Dog kan der være tale om selvforskyldt sygdom, hvor medarbejderen ikke har krav på løn, hvis medarbejderen på forhånd kendte smitterisikoen og til trods for dette - og i strid med myndighedernes anbefalinger - rejste til et område med smitterisiko. 

Der er tale om en konkret vurdering, om medarbejderen er selvforskyldt syg. Kommer du i denne situation, anbefaler vi, at du kontakter PLA for rådgivning. 

Hvordan skal lægeklinikken forholde sig, hvis en medarbejder ikke kan komme på ferie på grund af Coronavirus?

Den ferie, som er aftalt eller fastsat for din medarbejder, ændres ikke, medmindre du og medarbejderen indgår aftale om, at ferien ikke holdes alligevel eller flyttes. 

Hvad sker det, hvis min medarbejder efter myndighedernes anbefaling skal i karantæne forud for planlagt ferie?

Det forhold at en medarbejder har været i nær kontakt med en covid-19-smittet, er ikke i sig selv en sygdom. De fleste virksomheder vælger dog i den situation at følge myndighedernes anbefaling, og hjemsender sin medarbejder. Er medarbejderen hjemsendt af arbejdsgiver, har medarbejderen ret til almindelig løn under hjemsendelsen. 

Efter ferieloven er sygdom en feriehindring. Men så længe medarbejderen alene er hjemsendt med en mistanke om mulig covid-19 smitte, er hun ikke syg. Ferieloven tager ikke stilling til denne situation.

Det er PLA's vurdering, at der ikke er tale om en feriehindring og at medarbejderen derfor påbegynder sin ferie som planlagt. Der er tale om et uafklaret spørgsmål og PLA kan derfor ikke udelukke, at fagforeningerne er af en anden opfattelse.

Sidst opdateret: 16. oktober 2020

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign