Sundhedsstyrelsen har udsendt en skrivelse, der beskriver personale og arbejdsgivers ansvar i sundheds- og ældresektoren, herunder i almen praksis, for at hindre smitte med COVID-19.

Skrivelsen fra Sundhedsstyrelsen er vedhæftet.

Det fremgår af skrivelsen, at personalet har en særlig forpligtelse til at undgå udsættelse for smitte og skal udvise opmærksomhed ved mistanke om symptomer.

Arbejdsgiver (herunder praktiserende læger) har pligt til at informere sit personale om deres ansvar til at følge myndighedernes anvisninger, og arbejdsgiver har en skærpet pligt til at sende personale hjem, såfremt de udviser tegn på luftvejsinfektion eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19.

Ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe (herunder gravide) i forhold til COVID-19
Sundhedsstyrelsen har ligeledes udsendt en skrivelse vedrørende arbejdsgivers ansvar i forhold til ansatte i sundhedssektoren (inklusive almen praksis), der tilhører særlige risikogrupper i forhold til COVID-19 – herunder gravide.

Også denne skrivelse fra Sundhedsstyrelsen er vedhæftet.

Det fremgår af skrivelsen, at styrelsen IKKE anbefaler, at alle ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe, herunder gravide, pr. automatik sygemeldes eller hjemsendes.

Ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe, inklusive gravide, bør dog ikke udsættes for risiko for smitte, dvs., at de ikke bør håndtere patienter, der er mistænkt for smitte med COVID-19 eller patienter, som har smitten.

Ansatte, hvor der er en stor sandsynlighed for udsættelse af smitte, skal flyttes til andre opgaver eller funktioner, som er uden oplagt smitteeksponering.

Ovenstående har for nærværende dog ikke den store betydning for almen praksis, da patienter, hvor der er mistanke om COVID-19, jo ikke skal ses i almen praksis.

Bemærk:
Hvis medarbejderens egen læge har vurderet, at det er forbundet med en sundhedsmæssig risiko for pågældende medarbejder (herunder medarbejderens graviditet) at møde på arbejde, skal denne vurdering følges. Medarbejderen vil i den situation have ret til sædvanlig løn, da fraværet må sidestilles med sygdom.

En medarbejder kan ikke give sig selv karantæne. Gør hun det, har hun ikke ret til løn, og i yderste fald kan fraværet have ansættelsesretlige konsekvenser.

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henveldelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign