Kurser for læger / praksispersonale

PLO Efteruddannelse arbejder med en vision om at sikre den alment praktiserende læge og praksispersonalet landets bedste efteruddannelse indenfor almen medicin til gavn for patienter, det samlede sundhedsvæsen og den enkelte praksis.

Læs om og tilmeld dig kurserne for læger og praksispersonale her.

 

Kom til gå-hjem-møde om arbejdsgivers rolle i praksis

PLA afholder gå- hjem møder om lægens rolle som arbejdsgiver.

Du kan blive klogere på, hvordan du skal agere i krydsfeltet mellem jura og personaleledelse, og hvordan du har den gode samtale om svære emner med dit personale.

Underviserne er PLA´s formand praktiserende læge Niels Ulrik Holm, ledelseskonsulent Mads Crandal og PLA´s advokat Lene Vesth.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i velkendte hverdagsproblematikker set ud fra såvel en juridisk og ledelsesmæssig vinkel. Der vil være cases med efterfølgende diskussion i grupper og i plenum samt mulighed for at øve den gode samtale.

Undervisningen indgår som en del af den selvvalgte efteruddannelse og er refusionsberettiget.

Som PLA medlem er det gratis at deltage. Der vil være forplejning under mødet. Tilmelding til tba.plo@dadl.dk – efter ”først til mølle-princippet”.

Møderne afholdes i:

  • Kolding, 25. oktober 2018 fra kl. 15.00-19.00 hos Lægeforeningen Syddanmark, Kokholm 3B

  • Århus, 1. november 2018 fra kl. 15.00-19.00 hos Lægeforeningen Midtjylland, Fredens Torv 3B

  • Ålborg, 8. januar 2019 fra kl. 15.00-19.00 hos Lægeforeningen Nordjylland, Rømersvej 10

  • København, 21. januar 2019 fra kl. 15.00-19.00 i Domus, Kristianiagade 12

   

Netværksmøder med oplægsholder fra PLA

Indgår du i en gruppe af læger, der jævnligt mødes, eller har du lyst til at samle en række kolleger til et netværksmøde, har du mulighed for at få en af PLA’s jurister til at komme ud i din praksis og lave et oplæg om et arbejdsretligt emne.

Et typisk møde vil ligge i tidsrummet kl. 16-20, og være af et par timers varighed. Oplægget vil normalt være på én times tid, og herefter vil der den anden time være tid til mere uformelle spørgsmål og drøftelser.

Der skal som minimum være 10 deltagere.

Emnerne kan aftales nærmere, men her er nogle forslag:

  1. Den svære samtale, advarsler og opsigelse.
  2. Overenskomsterne, overarbejde, ferie m.v.
  3. Cases fra deltagerne. Deltagerne sender på forhånd spørgsmål og cases til PLA, som mødet gennemgår dem og finder løsninger.

Hvis du er interesseret så ring til PLA på telefon 3544 8400 eller send en mail på pla@dadl.dk

Personalelederkurser 

Vi tilbyder også ledelseskurser som henvender sig til dig, der har lyst til at opdage ledelse som en ekstra vej til at skabe gode resultater. Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig, ved at klikke på det ønskede kursus.


Styrk din selvindsigt – vejen til arbejdsglæde

Tidspunkt: 25.-27. september 2018

Tilmeldingsfrist: 22. juni 2018

 

Bliv en bedre personaleleder - fra ansættelse over udvikling til afvikling

Tidspunkt: 26. september 2018

Tilmeldingsfrist: 1. august 2018

 

Ledelse i kompagniskab 

Tidspunkt: 6. oktober 2018 til 30. marts 2019

Tilmeldingsfrist: 13. august 2018

 

Efteruddannelse af lægesekretærer

PLA og HK-privat har sammen med PLO’s efteruddannelse udviklet to efteruddannelsesspor særligt rettet mod lægesekretærer. Det ene spor er et klinisk spor med fokus på at styrke medarbejderens kendskab til visitation af patienterne, mens det andet spor er et administrativt spor med fokus på administrativ opgaveløsning og kommunikation, læs mere om de 2 efteruddannelsespor her.

Klinikpersonalets Uddannelsesdage

Igen i år afholdes Klinikpersonalets Uddannelsesdage, der er udviklet i et samarbejde mellem PLA og de faglige organisationer DSR, dbio og HK Privat. Som sidste år afholdes uddannelsesdagene både i øst og i vest.

Onsdag den 25. april 2018 bliver uddannelsesdagen afholdt i Rebild bakker, se programmet for dagen og foretag tilmelding 

Onsdag den 30. maj 2018 bliver uddannelsesdagen afholdt i Køge, se programmet for dagen og foretag tilmelding.

Tirsdag den 4. september 2018 bliver uddannelsesdagen afholdt i Kolding, se programmet for dagen og foretag tilmelding.

Har du spørgsmål til tilmeldingen eller programmet, er du velkommen til at kontakte Janus Althoehn, PLO Efteruddannelse: jal.plo@dadl.dk eller tlf. 35 44 83 17.

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henveldelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign